Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki - 2004.

2005

2006

2007

2004

           Ostatni weekend maja dla pracowników Katedry Budownictwa Wodnego nie był tylko czasem wypoczynku. Uczestniczyli bowiem w konferencji „Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki” zorganizowanej przez KBW, Instytut Morski –Oddział w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

           W dniach 28-30 maja 2004 w Dziwnowie , przy współudziale zaproszonych gości zapoznaliśmy się z tematyką badań naukowych prowadzonych przez naszych pracowników. W wirze codziennych zajęć często brakuje na to czasu.

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Materiały pokonferencyjne:

1

Władysław Buchholz

Dolna Odra w kontekście "Programu dla Odry 2006".

2

Ryszard Ewertowski

Modelowanie procesów hydrodynamicznych w przepływach wód w akwenach ujść rzecznych.

3

Ryszard Ewertowski

Zastosowanie modelu hydrodynamicznego dla badania procesów hydrodynamicznych jeziora Dąbie przy projektowanych zmianach jego batymetrii.

4

Jacek Kurnatowski

Współczynniki szorstkości koryt dolnej Odry.

5

Jacek Kurnatowski

Współczynniki szorstkości a położenie geoidy.

6

Dorota Libront     

Analiza parametru wiatrowego a w modelu turbulencji.

7

Józef Miakoto

Wyniki badań rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach.

8

Piotr Miakoto, Kamil Bińkowski

Zabudowa hydrotechniczna zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej Bardo.

9

Zbigniew Mroziński

Przenoszenie informacji przy wykorzystaniu metody analogii hydrologicznej.

10

Małgorzata Pluta

Niżówka 2003 na Odrze na tle innych niżówek XX w.

11

Anna Roszak       

Rozdział rumowiska w węźle hydraulicznym z jazem.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI