Dla odprężenia

UWAGA STUDENCI!

(zwłaszcza I roku kierunku Budownictwo)

Ponieważ pewne osoby z Państwa grona wyznają pogląd, jakoby HYDROFILOLOGIA  była gałęzią HYDROLOGII,  wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiam listę odpowiednich źródeł pozwalających poszerzyć wiedzę z tego zakresu.

 

Źródła podstawowe obowiązkowe:

 1. Hydrozagadka: reż. A. Kondratiuk, 1971.

 

Źródła podstawowe nieobowiązkowe:

 1. Bradbury, Ray: Nadejdą deszcze, 1950.
 2. Fiedler, Arkady: Ryby śpiewają w Ukajali, 1935.
 3. Hemingway, Ernest: Stary człowiek i morze, 1952 (polecam zwłaszcza oceanofilologom).
 4. Mickiewicz, Adam: Świteź; Świtezianka, 1822.
 5. Most na rzece Kwai: reż. D. Lean, 1957
 6. Nóż w wodzie: reż. R. Polański, 1961.
 7. Orzeszkowa, Eliza: Nad Niemnem, 1888.
 8. Sienkiewicz, Henryk: Potop, 1886.
 9. Żeromski, Stefan: Wierna rzeka, 1912.

 

Żródła uzupełniające:

 1. Czerwone Gitary: Ciągle pada.
 2. „Idzie dysc”: nie wiadomo czyje
 3. Kowalski, Adam: Morze, nasze morze (też dla oceanofilologów).
 4. Wasilewski, Edmund: Płynie Wisła, płynie.

 

Informuję jednocześnie, że wbrew twierdzeniom pewnych badaczy wywodzących się
z kręgów hydrofilomuzykologicznych, dzieło niejakiego Jasia Strusia Młodszego (Johann Strauss Jr) pt. „Nad pięknym modrym Dunajem” nie zawiera treści pozwalających na pogłębienie wiedzy z zakresu hydrofilologii.