Działalność Koła

Termowizja

Wycieczka do Gazoportu

Wycieczka po elektrowniach wodnych

Rejs po Odrze

Międzyodrze – północ